fbpx

Practica Somatia de Evacuare

Analizând cu prioritate exceptia inadmisibilităţii, Tribunalul retine că potrivit dispozitiilor art. 478 alin. (3) C. proc. civ., în apel nu se pot formula pretenţii noi.
Cererea apelantului pârât de instituire a dreptului de retenţie este pentru prima dată formulata in calea de atac, astfel că în temeiul dispozitiilor invocate aceasta este inadmisibilă.
In consecinţă, se va admite excepţia inadmisibilităţii, invocată de intimata reclamantă si se va respinge ca inadmisibilă cererea apelantului pârât de constatare a unui drept de retenţie asupra imobilului.
Analizând apelul declarat, prin prisma motivelor invocate, raportat la dispozitiile legale cu caracter special incidente in cauză, Tribunalul retine următoarele:
In drept, potrivit art. 1039 C. proc. civ. – Notificarea ocupantului: „Atunci când proprietarul unui imobil doreşte să îl evacueze pe ocupantul acestuia, după ce dreptul de a ocupa imobilul a încetat, proprietarul va notifica în scris ocupantul, punându-i în vedere să elibereze imobilul pe care îl ocupă fără niciun drept, în termen de 5 zile de la comunicarea notificării”.
Art. 1.041 C. proc. civ. – Sesizarea instanţei stabileste că: „Dacă locatarul sau ocupantul notificat în condiţiile prezentului titlu refuză să evacueze imobilul ori dacă locatarul a renunţat la dreptul său de a fi notificat şi a pierdut, din orice motive, dreptul de a folosi imobilul, locatorul sau proprietarul va solicita instanţei să dispună, prin hotărâre executorie, evacuarea imediată a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsă de titlu.”
Potrivit dispozitiilor art. 1037 C. proc. civ. – Citarea şi comunicarea actelor procedurale
„(1) Locatarul şi ocupantul imobilului sunt socotiţi ca având domiciliul lor obligatoriu la imobilul pe care îl ocupă fără niciun drept.
(2) Dacă imobilul este închis, toate notificările, citaţiile şi celelalte acte de procedură emise potrivit dispoziţiilor prezentului titlu vor fi afişate la uşa imobilului.”
In fapt:
La dosarul cauzei se află notificarea emisa de intimata reclamanta catre apelantul pârât, prin care i se pune in vedere, in temeiul dispoz art. 1039 C. proc. civ., să elibereze imobilul proprietatea acesteia in termen de 5 zile de la primirea notificării.
Notificarea a fost comunicata cu scrisoare recomandată, şi in conditiile in care a expirat termenul de păstrare fără a fi ridicată, s-a aprobat inapoierea respectivei expedieri.
In privinţa comunicarii acestei notificări, procedură obligatorie prealabila sesizării instanţei, Codul de procedura civila a instituit norme cu caracter special – art. 1037 alin. (2), potrivit cu care in situatia in care imobilul este închis (cum este cazul in speţă, apelantul fiind rezident in Italia si venind la anumite intervale de timp in ţară), notificarea trebuia sa fie afisată la uşa imobilului.
Cum în cauza nu s-a făcut dovada legalei comunicări a notificării către apelantul pârât, cererea de evacuare a acestuia intemeiata pe dispozitiile speciale ale art. 1034-1049 C. proc. civ. urmeaza a fi respinsă. In acest scop, se va admite apelul declarat de apelantul pârât N.Ş.R., împotriva sentinţei civile nr. x/28.02.2017 pronunţată de Judecătoria Caracal în Dosarul nr. x/207/2017, în contradictoriu cu intimata reclamantă S.M., se va schimba sentinţa, în sensul că se va respinge ca neîntemeiată acţiunea reclamantei.
In temeiul dispoz art. 453 alin. (1) si (2) C. proc. civ., va fi obligată intimata reclamantă la plata sumei de 1.625 lei cheltuieli de judecată, către apelantul pârât, suma stabilită proportional cu măsura in care s-a admis apelul declarat (respectiv jumătate din onorariul avocatial dovedit cu chitanţa nr. 100020/30.03.2017 – 1575 lei (3150:2=1575) si taxa judiciara de timbru aferenta apelului – 50 lei, fără a se lua in calcul taxa judiciara de timbru aferenta cererii de instituire a dreptului de retentie, ce a fost respinsa ca inadmisibilă).

Contacteaza-ne acum pentru o estimare gratuita

Discutam pe Whatsapp
Aveti nevoie de Ajutor ?
Conversația inițiala de 15 minute este gratuita. Descrieți problema si aflați cum va pot ajuta
Cu stima,
Paul Dumbravanu
Aboneaza-te

Alerte de investitie

Nu rata nimic! Inscrie-te la newsletter-ul nostru si vei primi din timp cele mai relevante alerte