fbpx

Judecătoria Orăştie – Sentinţă civilă nr. 30/2017 din 19 ianuarie 2017

Sentinţa civilă nr. 30/2017 – evacuare
Publicat în www.rolii.ro din 19 ianuarie 2017.

Şedinţa publică din data de 19 ianuarie 2017
Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea cauzei civile privind pe reclamantul Municipiul Orăştie – prin Primar, în contradictoriu cu pârâţii M.V. şi P.A.M., având ca obiect ordonanţă preşedinţială – evacuare.
Se constată că mersul dezbaterilor şi susţinerile orale ale părţilor au fost consemnate în cuprinsul încheierii de amânare iniţială a pronunţării din data de 17 ianuarie 2017, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă şi care se comunică împreună cu acesta când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare, văzând dispoziţiile art. 396 C. proc. civ., a amânat pronunţarea în cauză la termenul de astăzi.
INSTANŢA
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:
Prin cererea adresată Judecătoriei Orăştie la data de 18.10.2016 şi înregistrată sub nr. …, reclamantul Municipiul Orăştie, prin Primar, cu sediul în Orăştie, …, jud. Hunedoara, în contradictoriu cu pârâţii M.V. şi P.A.M., cu ultim domiciliu cunoscut în Orăştie, …, jud. Hunedoara, evacuarea din imobilul situat în Orăştie, …, jud. Hunedoara aparţinând reclamantului.
În fapt, la data de 14.10.2016, pârâţii a pătruns prin violenţă şi prin distrugerea uşii de la intrare în locuinţa de necesitate situată în Orăştie, …, jud. Hunedoara.
La faţa locului s-au deplasat reprezentanţi ai reclamantului din cadrul compartimentului – fond locativ – poliţişti locali şi echipaje ale poliţiei mun. Orăştie, la solicitarea acestora pârâţii au refuzat să părăsească imobilul, aducându-şi mai multe obiecte personale cu gândul de a se stabili în imobil.
Regimul juridic al imobilului este acela de locuinţă de necesitate, fiind repartizat în condiţii legii de către Consiliul Local şi Primăria mun. Orăştie, nu este finalizat în întregime, iar prin ocuparea sa se împiedică continuarea lucrărilor necesare pentru terminarea construcţiei şi repartizarea către persoanele îndreptăţite.
În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 204 C. proc. civ. şi art. 581 din acelaşi act normativ.
În susţinerea cererii s-au depus la dosar înscrisuri.
Cererea este scutită de plata taxei juridice de timbru.
Pârâţii legali citaţi nu s-a prezentat în instanţa şi nu şi-au exprimat poziţia procesuală.
La termenul de judecată din 09 decembrie 2016, reclamantul a depus la dosar cerere de renunţare la judecată în temeiul art. 406 C. proc. civ.
Analizând actele şi lucrările dosarului din prisma motivelor invocate şi a probelor administrate instanţa reţine următoarele:
Potrivit art. 406 alin. (1) C. proc. civ., reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal în şedinţă de judecată, fie prin cerere scrisă,
Faţă de dispoziţiile legale de mai sus, având în vedere cererea de renunţare formulată de petent, instanţa, în temeiul art. 406 C. proc. civ., va lua act de cererea de renunţare la judecată formulată de către acesta.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D I S P U N E
Ia act de cererea de renunţare la judecată formulată de reclamantul municipiul Orăştie, cu sediul în …, jud. Hunedoara, prin primar, în contradictoriu cu pârâţii M.V. şi P.A.M., cu domiciliul în Orăştie, …, jud. Hunedoara.
Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea căii de atac urmând a fi introdusă la Judecătoria Orăştie.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 ianuarie 2017.

Discutam pe Whatsapp
Aveti nevoie de Ajutor ?
Conversația inițiala de 15 minute este gratuita. Descrieți problema si aflați cum va pot ajuta
Cu stima,
Paul Dumbravanu
Aboneaza-te

Alerte de investitie

Nu rata nimic! Inscrie-te la newsletter-ul nostru si vei primi din timp cele mai relevante alerte