greseala

Nu verifici Litigiile. Cumperi cu ochii închiși

definitie

 Vânzătorul este de drept obligat să îl garanteze pe cumpărător împotriva evicțiunii care l-ar împiedica total sau parțial în stăpânirea netulburată a bunului vândut.

Nu verifici Litigiile. Cumperi cu ochii închiși

Procesul pe Rol si apartamentul cumparat

Tema:  Litigiu existent in legatura cu apartamentul cumparat

 

Tip : Verificari Esentiale

Act : Antecontractul de Vanzare-Cumparare

Etapa :  Verificare / Analiza Vanzatorului

Categoria de Risc Greșeala :  Maxim

Consecințe :  Pierderi financiare sau Evictiune

 

Ce spune legea ?

Având în vedere că legiuitorul prevede la art. 555 C. Civ. că proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege,
Vânzătorul se obligă „Să garanteze pe cumpărători contra oricărei evicţiuni totale sau parţiale în condiţiile art. 1695 și următoarele din Codul Civil” și pct. 3.5 prin care vânzătorul se obligă „Să garanteze pe cumpărători contra oricăror vicii, conform art.1707 şi următoarele din Codul Civil”,

Ce sustine vanzatorul ?

Vanzatorul a declarat in contractul de vanzare-cumparare că imobilul nu formează obiectul nici unui litigiu și este liber de sarcini.

Ce inseamna garantia impotriva evictiunii ?

Evicţiunea presupune pierderea, în tot sau în parte, a dreptului de proprietate ori a altui drept dobândit prin vânzare sau tulburarea cumpărătorului în exercitarea prerogativelor conferite de dreptul transmis.

Care este sanctiunea posibila ?

Dreptul la rezoluțiune, în cazul în care nu au fost respectate obligațiile asumate prin contract „În cazul neîndeplinirii de către vânzători sau de către cumpărători a uneia dintre obligaţiile asumate prin prezentul contract de vânzare/cumpărare, vânzătorii sau cumpărătorii sunt îndreptățiți să solicite instanţei de judecată rezoluţiunea prezentului contract”.

Actiunea este prescriptibila ?

Obligaţia de garanţie contra evicţiunii nu este, de regulă,
limitată în timp. Ea subzistă pe toată durata existenţei în patrimoniul cumpărătorului a dreptului transmis şi garantat

Aveți o situație întemeiata pentru un proces? Obțineți o revizuire juridică gratuită pentru a afla!

eVALUARE GRATUITA DOCUMENTE

AFLATI DACĂ aveți SOLUTII pentru problema dumneavoastra

Scrieti un email la adresa [email protected] pentru a descrie detaliile cazului dumneavoastra.

Obtineti o evaluare gratuită, fără obligații din partea mea.

Trimiterea formularului nu vă obliga să ma angajati ca avocat și nu înseamnă că va reprezint in calitate de client pana la momentul semnarii unui contract de asistenta juridica.

Prezentati situatia dumneavoastra intr-o descriere scrisa. Raspunsul cuprinde :

Evaluarea juridica a situatiei.

Prezentarea celor mai bune directii de actiune

 

 

Discutam pe Whatsapp
Aveti nevoie de Ajutor ?
Conversația inițiala de 15 minute este gratuita. Descrieți problema si aflați cum va pot ajuta
Cu stima,
Paul Dumbravanu
Aboneaza-te

Alerte de investitie

Nu rata nimic! Inscrie-te la newsletter-ul nostru si vei primi din timp cele mai relevante alerte