Erori de proiectare cauzează pierderi de căldură la locuință

Ghid pentru prevenirea și remedierea punților termice

Problemele legate de calitatea construcțiilor reprezintă o temă recurentă în societatea românească. An de an, mii de proprietari se confruntă cu vicii ascunse ale locuințelor lor, cauzate de erori de proiectare, materiale neconforme sau execuție defectuoasă. Din păcate, puțini dintre acești proprietari își cunosc drepturile și demarează acțiuni în justiție pentru recuperarea prejudiciilor.

Recent, am asistat un client, dl. C.S., ale cărui performanțe de izolare termică ale locuinței erau grav afectate din cauza unor punti termice la plafon și fundație. Am reușit să-l ajutăm pe dl. C.S. să-și recupereze integral prejudiciul prin tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.

Cazul dlui C.S. nu este unic – am întâlnit de-a lungul anilor sute de situații similare. De aceea, consider că este esențial ca proprietarii să fie conștienți de riscuri și să apeleze din timp la consultanță juridică specializată.

Verificarea atentă a contractelor, monitorizarea respectării standardelor, sesizarea operativă a neregulilor pot preveni multe dintre aceste probleme. Iar dacă totuși apar vicii ascunse, intervenția promptă a unui avocat specializat maximizează șansele de remediere a prejudiciului.

Suntem hotărâți să milităm în continuare pentru creșterea calității în construcții și protejarea drepturilor proprietarilor. Vă stăm la dispoziție cu sfaturi avizate pentru ca experiența dumneavoastră să fie lipsită de griji.

Problema Intampinata

PROBLEMA CLIENTULUI EVIDENȚIATĂ ÎN DOCUMENT
Clientul a încheiat un contract de vânzare -cumpărare cu o companie de construcții prin care cea din urmă s-a obligat la realizarea unor lucrări de proiectare. Potrivit unor circumstanțe specifice, contractul a încetat iar beneficiarul s-a adresat unei alte companii în scopul finalizării lucrărilor. În urma recepționării construcției
, clientul a descoperit , cu mijloace proprii, probleme de proiectare care afectează performanțele de izolare termică ale construcției. Au fost constatate  punți termice la nivelul plafonului și fundației (împreună cu trotuarul perimetral) care au determinat  valori ale coeficienților de transfer în afara limitelor din normativul C107/2005 cu modificările din Ordinul 2513/2010. 

TEME PRINCIPALE IDENTIFICATE ÎN DOCUMENT:

1.Viciile ascunse

Art.1.707 al. (1) Cod Civil prevede obligația  vânzătorului de a garanta cumpărătorul împotriva oricăror deficiențe care la data predării bunului nu ar putea fi descoperite fără asistența unui profesionist. Un aspect important reprezintă faptul că viciul/ deficiențele trebuie să existe la momentul predării bunului. 

  1. Termenele legale 

Legislația în vigoare prevede un termen de 3 ani în care partea nemulțumită poate iniția tragerea la răspundere a celeilalte  împotriva unor vicii ascunse a construcției.  Termenul începe din ziua predării  sau din ziua receptionarii. Codul CIvil prevede o excepție, astfel, dacă defecțiunile sunt descoperite anterior , termenul va începe din ziua în care acestea  au fost sesizate de către cumpărător. 

Totuși, facem trimitere la prevederile Legii 10/1995 care , în situația dată se vor aplica prioritar, care prevăd că “Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia autorizat, dirigintele de santier autorizat, expertul tehnic atestat” răspund pentru deficiențele ascunse ale construcției pentru un termen de 10 ani de la data predării. Iar în cazul în care nu au fost respectate normele de proiectare și de execuție, aceștia vor răspunde pe întreaga durată de existență a construcției. 

 

  1. Exonerarea de răspundere

Codul Civil prevede anumite situații în care antreprenorul nu va răspunde pentru deficiențele lucrării și anume:

  • dacă se probează culpa arhitectului sau a inginerului, sau a planurilor realizate de aceștia, care au contribuit la realizarea construcției
  • dacă se probează culpa beneficiarului în deciziile privitoare la alegerea terenului corespunzător, alegerea experților , metodele de lucru etc.  Este important să menționăm că dacă antreprenorul a sesizat respectivele deficiențe pe parcursul realizării lucrărilor,  se va reține vinovăția companiei. 

 

PROBLEMELE CLIENTULUI:

– Performanțe scăzute de izolare termică ale locuinței
– Apariția unor punți termice la plafon și fundație
– Coeficienți de transfer termic în afara limitelor normativelor în vigoare
– Posibilitatea de a nu putea proba sau cuantifica prejudiciul în caz de litigiu

Defecțiunile identificate în cadrul construcției au creat o problemă în cantitatea coeficienților de transfer termic care încalcă normele legale. Clientul riscă pierderi financiare impunătoare pentru a remedia viciile construcției. De asemenea, există riscul și frica de a nu obține plata unor despăgubiri din partea părților responsabile.  

PROBLEMELE CLIENTULUI REZUMATE:

– Costuri suplimentare pentru remedierea viciilor ascunse
– Disconfort din cauza pierderilor de căldură
– Frustrare din cauza lipsei de reacție din partea persoanelor responsabile
– Temerea de a nu-și recupera integral prejudiciul suferit

Intrebari Frecvente

LEGISLAȚIA APLICABILĂ:

– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
– Art. 30 – termen de 10 ani de garantie pentru vicii ascunse
– Codul Civil
– Art. 2531 Cod Civil – termen de 3 ani de garantie pentru defecțiunile care nu au fost sesizate la momentul recepției construcției
– Art. 1851-1879 – reglementarea contractului de antrepriză

INTREBĂRI DESPRE LEGISLAȚIA APLICABILĂ:

Î1: Ce prevede art. 30 din Legea 10/1995 referitor la calitatea în construcții?
R1: Art. 30 prevede un termen de garanție de 10 ani pentru viciile ascunse ale construcțiilor.

Î2: Ce prevede Cod Civil  în legătură cu dreptul la acțiunea în răspundere pentru vicii ascunse?
R2: Art. 2531 prevede un termen general  de garanție de 3 ani pentru viciile ascunse,în cazul construcțiilor care începe de la data recepției finale a lucrărilor.

Î3: Cine răspunde pentru viciile ascunse potrivit art. 1879 Cod Civil?
R3: Art. 1879 prevede răspunderea proiectantului și a antreprenorului/constructorului pentru viciile ascunse.

Î4: Cum se poate înlătura răspunderea proiectanților conform art. 1879?
R4: Arhitectul și inginerul trebuie să dovedească că viciile nu rezultă din deficiențe ale planurilor pe care le-au furnizat aceștia.

Î5: Ce termen de garanție va fi aplicat în situația dată?
R5: Va fi aplicat termenul de 10 ani din Legea 10/1995.

INTREBARI DESPRE STUDIU DE CAZ

Î1: Care este problema principală a clientului în acest caz?
R1: Clientul a descoperit recent probleme de proiectare care cauzează pierderi de căldură în construcție.

Î2: Ce prevede legea cu privire la termenul de garanție pentru vicii ascunse în cazul construcțiilor?
R2: Legea nr. 10/1995 prevede un termen de garanție de 10 ani pentru vicii ascunse în cazul construcțiilor.

Î3: Cine poate fi tras la răspundere în acest caz?
R3: Atât proiectantul cât și antreprenorul/constructorul pot fi trași la răspundere pentru remedierea viciilor ascunse.

Î4: Ce pași trebuie să urmeze clientul?
R4: Clientul trebuie să notifice în prealabil proiectantul și/sau constructorul, să obțină o expertiză tehnică și apoi, în cazul în care defecțiunile nu vor fi înlăturate,  să formuleze o acțiune în instanță.

Î5: În ce termen se poate formula acțiunea în instanță?
R5: Acțiunea în instanță se poate formula în termen de 10 ani de la recepția lucrării, conform Legii 10/1995.

Prevenirea si Rezolvarea problemei

MODALITATEA DE PREVENIRE A UNOR PROBLEME SIMILARE

Soluția noastră: Prevenirea pierderilor financiare și economisirea timpului

Ne concentrăm pe prevenirea pierderilor financiare și economisirea timpului pentru clienții noștri în domeniul construcțiilor:
– Analizăm minuțios clauzele contractuale pentru a identifica potențiale capcane
– Verificăm atestatele și experiența proiectantului și constructorului
– Asigurăm respectarea strictă a normelor și standardelor în vigoare pentru calitatea construcțiilor
– Monitorizăm îndeaproape derularea lucrărilor pentru a identifica din timp eventuale vicii
– Consiliem clientul cu privire la opțiunile de remediere a viciilor și recuperare a prejudiciilor

Verificam documentele

Modalitatea de prevenire: Investigăm trecutul juridic al proprietarului. Beneficii: Identificarea potențialelor riscuri financiare sau litigii care pot impacta chiriașul.

Analizam proprietarul

Modalitatea de prevenire: Investigăm trecutul juridic al proprietarului. Beneficii: Identificarea potențialelor riscuri financiare sau litigii care pot impacta chiriașul.

Verificam contractul

Modalitatea de prevenire: Asigurăm claritate în termenii financiari ai contractului de închiriere. Beneficii: Evitarea costurilor neașteptate sau clauzelor ascunse.

Negociem contractul

Modalitatea de prevenire: Asigurăm negocierea juridica a contractului de închiriere. Beneficii: Contract echilibrat si limitarea riscurilor in privinta pierderilor financiare

INTERVENTIA:

– Analizăm situația pentru a determina cauzele și responsabilitățile
– Efectuăm expertize tehnice pentru a cuantifica prejudiciul
– Notificăm părțile responsabile și solicităm remedierea problemei
De asemenea comunicăm faptul că putem remedia problemele intervenite personal însă pe cheltuiala antreprenorului. Este important să trimitem inițial notificare și doar în cazul în care partea nu se conformează , vom formula o cerere de chemare în judecată.
– Formulăm acțiuni în instanță împotriva proiectantului sau constructorului
– Gestionăm eficient comunicarea cu părțile responsabile și instanțele
– Reducem stresul și efortul clientului, ocupându-ne noi de demersuri
– Maximizăm șansele de succes în instanță și recuperarea integrală a prejudiciului

Opinia Juridica

Modalitatea de intervenție: Examinăm contractul de închiriere pentru a deduce drepturile chiriașului.

Negocierea cu proprietarul

Modalitatea de intervenție: Abordăm proprietarul într-un mod amiabil pentru a discuta drepturile chiriașului stipulate în contractul de închiriere.

Notificarea proprietarului

Modalitatea de intervenție: Informăm proprietarul privind drepturile chiriașului, așa cum sunt ele menționate în "contractul de închiriere".

Concilierea cu Proprietarul

Modalitatea de intervenție: Abordăm proprietarul pentru a negocia drepturile chiriașului, având ca bază stipulările "contractului de închiriere".

Instanța de Judecată

Modalitatea de intervenție: Reprezentăm chiriașul în fața instanței, argumentând pe baza "contractului de închiriere".

Consultanta contract inchiriere

Modalitatea de intervenție: Oferim chiriașului recomandări pentru a evita dispute viitoare legate de "contractul de închiriere".

Datorită metodei noastre eficiente de lucru, asigurăm clienților soluții rapide și corecte. Clientul beneficiază de o ofertă de procedură de lucru și tarifare în maxim 6 ore de la transmiterea documentelor, iar în situații urgente, oferim aceasta în maxim 2 ore.

Analiza initiala

Descriere în scris sau telefonică a situației dumneavoastră. Conversație telefonică inițială de 15 minute pentru expunerea situației juridice. Atașare documente relevante.
Deși vă ascultăm atent, nu oferim solutii juridice telefonice. O analiză detaliată a situatiei si documentelor aferente este necesară pentru o propunere juridica serioasa.

Propunerea de Procedură de Lucru și Tarifare

Analiză sumara a documentelor furnizate. Propunere trimisă pe email de demers juridic adaptat situatiei. Tarifare la preț fix, fără variații ulterioare pentru totală transparență.

Contractul și Facturarea

Încheierea contractului de asistență juridică. Eliberarea facturii conform tarifului stabilit.

Execuția Lucrărilor

Demararea activităților juridice adecvate cazului.

Predarea lucrarii

Discutam despre concluzii si conlucram pentru aplicarea recomandarilor

Testimonial

„Echipa avocatului Paul Dumbrăvanu m-a ajutat să-mi recuperez integral prejudiciul suferit din cauza viciilor ascunse la locuința mea. Fără intervenția lor promptă și profesionistă nu aș fi reușit singur să obțin reparațiile necesare.” C.S.

Contacteaza-ne

Mai multe Studii de caz

Programul Noua Casa 2020

Programul “Noua Casă” vine cu câteva elemente importante şi, în criză, poate produce nişte beneficii pentru sectorul construcţiilor, dar şi pentru cei care vor să-şi

Read More »

Cu ce putem sa te ajutam ?

Mentioneaza problema si revenim cu solutii pe care le poti aplica imediat.

Privacy Policy: We hate spam and promise to keep your email address safe

Discutam pe Whatsapp
Aveti nevoie de Ajutor ?
Conversația inițiala de 15 minute este gratuita. Descrieți problema si aflați cum va pot ajuta
Cu stima,
Paul Dumbravanu
Aboneaza-te

Alerte de investitie

Nu rata nimic! Inscrie-te la newsletter-ul nostru si vei primi din timp cele mai relevante alerte